Obowiązki Socaila

BIEGACZ ŚRODOWISKO, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Spółka dąży do zapewnienia pracownikom bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, tak aby uniknąć negatywnego wpływu na region i otaczające go środowisko. W międzyczasie zainwestowała w budowę przemysłowej stacji uzdatniania wody i wprowadziła różnorodne technologie, aby osiągnąć ekologiczną i czystszą produkcję, poprawić wydajność i zapewnić jakość.

Przedsiębiorstwo nowych i zaawansowanych technologii