Obowiązki Socail

ŚRODOWISKO BIEGOWE, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Spółka dąży do zapewnienia pracownikom bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, tak aby uniknąć wpływu na region i otaczające go środowisko. W międzyczasie zainwestował w budowę przemysłowego zakładu uzdatniania wody i wprowadzenie różnorodnych technologii, aby uzyskać ekologiczną i czystszą produkcję, poprawić wydajność i zapewnić jakość.

New-and-High-tech-Enterprise